چطور در Kerio Control یک جدول مسیریابی پیکربندی کنیم

کریو کنترل اجازه ایجاد جدول های مسیریابی IPv4 و IPv6 را می دهند

Kerio Control به شما اجازه می دهد تا جدول های مسیریابی IPv4 و IPv6 را مشاهده و ویرایش کنید. خرید Kerio Control با جدول مسیریابی سیستم های عامل و همچنین با مسیرهای ثابت ایجاد شده در Kerio Control کار می کنند.

برای تغییر جدول مسیریابی، در رابط مدیریت به بخش  Routing Table بروید. به تب های جدا برای IPv4 و IPv6 توجه داشته باشید.

اگر لینک های اینترنت مرتبط در حالت تعادل بار شبکه هستند، Kerio Control تنها یک مسیر پیش فرض نمایش می دهد که از طریق پیوند با بالاترین بار لینک مسیریابی شده است.

%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84

انواع مسیر

انواع مسیرهای زیر موجود هستند:

 • مسیرهای سیستم – این مسیرها از جدول مسیریابی سیستم عامل دانلود شده است. شما نمی توانید آنها از مسیرهای سیستم ویرایش یا حذف کنید.
 • مسیرهای VPN– این مسیرها هنگامیکه تونل ها در حالت بالا باشند در جدول در ستون رابط قابل مشاهده هستند. Kerio Control همه مسیرهای پیکربندی شده در تنظیمات تونل IPsec VPN و همه مسیرهای در دسترس پشت تونل VPN را نشان می دهد. برای ایجاد مسیرهای VPN کریو، به بخش رابطها بروید.
 • مسیرهای ثابت– خرید Kerio Control مسیرهای ثابت را در فایل پیکربندی ذخیره می کند و آنها را به جدول مسیریابی سیستم اضافه می کند. شما می توانید این مسیرها را به اضافه، تغییر، حذف یا به طور موقت غیرفعال کنید.

add-route

اصطلاح مسیرهای ثابت در جدول مسیریابی IPv4

 1. در رابط مدیریت، به Routing Table → IPv4 Routing Table بروید.
 2. بر روی Add کلیک کنید.
 3. در قسمت Name، نام مسیر را تایپ کنید.
 4. در قسمت Network، بک زیر شبکه IP تایپ کنید.
 5. در قسمت Mask، ماسک تعریف شده زیر شبکه را تایپ کنید.
 6. در منو Interface، نوع رابط را انتخاب کنید.
 7. در قسمت Gateway، آدرس IP از دروازه را تایپ کنید (در صورت لزوم).
 8. در قسمت Metric، شماره ای که اولویت مسیر را تعریف می کند تایپ کنید.

اصلاح مسیرها در جدول مسیریابی IPv6

 1. در رابط مدیریت، به Routing Table → IPv6 Routing Table بروید.
 2. بر روی Add کلیک کنید.
 3. در قسمت Name، نام مسیر را تایپ کنید.
 4. در قسمت Prefix، زیرشبکه IP را تایپ کنید.
 5. در قسمت Prefix length، پیشوند را اضافه کنید.
 6. در منوی رابط، رابط را انتخاب کنید.
 7. در قسمت Gateway، آدرس IP از دروازه را تایپ کنید (در صورت لزوم).
 8. در قسمت Metric، شماره ای که اولیت مسیر را تعریف می کند را تایپ کنید.